Talängslan?

Talängslan?

Såhär i skolstarten så är det många som påminns om att de tycker det är jobbigt att prata inför klassen. De kanske lider av talängslan.

 

Nervositet och rädsla att misslyckas drabbar alla som utsätter sig för utmaningar. Vid talängslan så är rädslan för misslyckande, att bli granskad och förödmjukad mycket stark. Detta kan leda till stora konsekvenser för den enskilda individen bl a vad gäller skolresultat, karriär och livskvalitet. Jag arbetar med en speciell metod som vid forskning visat sig mycket effektiv. I de allra flesta fall så minskar talängslan och det bli lättare att prata inför andra människor. Själva behandlingen tar ungefär 1½ timme att genomföra. Vi ses vid 1 eller 2 tillfällen, total tidsåtgång runt 2 timmar.

Jag föreläser också om talängslan. Då går jag igenom aktuell forskning på området, hur många det berör, vad det beror på och hur man kan arbeta med det. Föreläsningen kan riktas mot skolpersonal men även andra som i sitt yrke möter människor med talängslan eller social fobi.

Föreläsningen går att få i olika varianter beroende på hur fördjupad den ska vara. Tidsåtgång är allt från 45 minuter till 3 timmar, beroende på fördjupning. Det är också möjligt att göra ett längre utbildningsupplägg över 1 dag då jag tillsammans med en kollega går igenom och lär ut själva metoden. Metoden baseras på Kognitiv beteendeterapi (KBT) och är framtagen i ett samarbete mellan Oxfords universitet och Stockholms Universitet.

 

Ta kontakt med mig om du är intresserad av att veta mer eller boka tid!

Submit a Comment

Din e-postadress kommer inte publiceras.