Jag föreläser gärna om:

Kognitiv- och beteendeteori

Jag utbildar i hur kognitiv- och beteendeteori är relevant för mänskligt beteende och mående i sociala sammanhang.

Hantera stress bättre med KBT

Du får kunskap om vad stress egentligen är och hur den påverkar vår hälsa och prestationsförmåga. Vad som gör oss stressade och hur våra tankar, handlingar och kroppsliga processer påverkas såväl på kort som på lång sikt. Med hjälp av tekniker från kognitiv beteendeterapi som är erkänt effektiva får du färdigheter för att bättre hantera stress i vardagen. Här finns praktiska övningar och tekniker för att lära sig analysera sin livssituation, sätta upp konkreta mål för förändring.

Depression

Hur den uppstår, teoretisk förklaringsmodell ur KBT-prespektiv samt olika behandlingsupplägg. Föreläsningen riktar sig till yrkesverksamma inom människovårdande yrken.

Ångest

Vad är ångest och hur yttrar det sig? Genomgång av olika problemområden, teoretiska förklaringsmodeller ur KBT-perspektiv, samt olika behandlingsupplägg och strategier kring hur man kan lägga upp behandling. Föreläsningen riktar sig till yrkesverksamma inom människovårdande yrken.

Sömnproblem

Du får kunskap om hur ditt beteenden påverkar dina sömnvanor, vi tittar närmre på sömnhygien, olika tekniker från KBT som är effektiva vid sömnproblem.

Talängslan

Nervositet och rädsla att misslyckas drabbar alla som utsätter sig för utmaningar. Vad talängslan så är rädslan för misslyckande, att bli granskad och förödmjukad mycket stark. Detta kan leda till stora konsekvenser för den enskilda individen bla vad gäller skolresultat, karriär och livskvalitet. Under en föreläsning går jag igenom aktuell forskning på området, hur många det berör, vad det beror på och hur man kan arbeta med det. Föreläsningen kan riktas mot skolpersonal men även andra som i sitt yrke möter människor med talängslan eller social fobi.

Föreläsningen går att få i olika varianter beroende på hur fördjupad den ska vara. Tidsåtgång är allt från 1 timme till 3 timmar, beroende på fördjupning. Det är också möjligt att göra ett längre utbildningsupplägg över 1 – 2 dagar då jag även går igenom och lär ut en speciell metod som är effektiv vid talängslan. Denna metod baseras på forskning och är framtagen i ett samarbete mellan Oxfords universitet och Stockholms Universitet.

Bristande/låg självkänsla

Jag belyser den teoretiska modellen för att förstå hur låg självkänsla utvecklats och går igenom hur man med hjälp av KBT-tekniker kan arbeta effektivt med patienter som lider av låg självkänsla. Föreläsningen riktar sig till yrkesverksamma inom människovårdande yrken.

Välkommen att höra av dig via min kontaktsida.