Sömnbrist på grund av stress och oro

I mitt arbete möter jag varje vecka människor som är stressade och som upplever att de sover dåligt. Det gör att de känner sig mer stressade och sover ännu sämre – och så snurrar det på i ett ekorrhjul. Genom KBT har man möjlighet att arbeta med och komma tillrätta med stressen och den dåliga sömnen. Under flera år har jag tillsammans med en kollega haft förmånen att regelbundet, i samarbete med idrottslärare,  föreläsa för gymnasieelever om stress och sömn. Det är möjligt att boka föreläsningar kring dessa ämnen till hösten. Stresshantering  där vi tittar närmre på vad stress är, varför vi människor upplever stress och hur den påverkar våra kroppar, vad som händer rent fysiologiskt.  Vi tittar på hur stressen påverkar våra tankar, känslor och beteenden. Du får lära dig en metod där du analyserar ditt beteende, och vad som vidmakthåller de beteenden som ökar din stress och hur du kan minska dessa.  Vi arbetar med olika mindfulnessövningar och enkla avslappningsövningar. Med hjälp av tekniker från KBT lär jag ut strategier att bättre hantera stress i vardagen. Sömnproblem där vi tittar närmre på hur sömn påverkar oss, sömnens funktion samt hur ditt beteende påverkar dina sömnvanor. Vi går igenom sömnhygien och jag lär ut olika tekniker och strategier från KBT som är effektiva vid sömnproblem. Jag arbetar även med stresshantering  och sömnproblem i individuell terapi.       Läs gärna mer i artikeln i Svenska Dagbladet: Hälften av svenskarna sover för lite                                                                              Du når mig via mail: sofia@epiktetos.nu    ...