Handledn​ing

Jag kan ge handledning/konsultation till Dig som arbetar med människor i olika sammanhang. Handledningsuppdragen kan omfatta några enstaka tillfällen eller sträcka sig över flera år.

Handledning är för mig en självklar del i att arbeta med människor inom skola, vård och omsorg, företagshälsovård, socialtjänst, församlingar, m fl. Handledningens syfte och målsättning ska vara väl anpassad utifrån det specifika uppdraget och samtidigt ha ett utvecklingsfrämjande fokus. Handledning ger möjlighet till reflexion kring de svårigheter som man står inför i det vardagliga arbetet och ska stärka den professionella identiteten samt ge stöd och avlastning.

Handledning kan också ges i form av chefsutveckling individuellt, där jag blir en samtalspartner i personalfrågor som kan vara svåra. Handledning i denna form kan ses som ett ledarskapsstöd och ett bidrag för till personlig utveckling i yrkesrollen.

Jag erbjuder också anställda och chefer krishantering eller psykoterapi.

Välkommen att höra av dig via mejl eller telefon.