Om ​mig

Som legitimerad psykoterapeut har jag godkänts för yrkesutövande av Socialstyrelsen och står under Socialstyrelsens tillsyn. Detta innebär en viktig garanti för att jag som behandlare har rätt kunskapsnivå och kvalifikationer för att arbeta med psykoterape​utisk behandling. Detta innebär också att jag har lagstiftade skyldigheter, så som tystnads- och journalföringsplikt samt skyldighet att rapportera skador och skaderisker, gentemot dem jag behandlar. Det är en skyddad yrkestitel.
Läs gärna mer om legitimationen på Socialstyrelsens hemsida. Som legitimerad psykoterapeut är jag noggrann med att hålla mig uppdaterad på ny forskning gällande KBT och psykologisk behandling.
Välkommen att höra av dig.

UTBILDNING

 • Auktoriserad socionom
 • Grundutbildning i KBT (Steg 1)
 • Legitimationsgrundande psykoterapeutprogram med inriktning KBT (Steg 2), Lunds Universitet 
 • Specialisering på KBT för barn och ungdomar
 • Instruktörsutbildad i Mindfulness-Based Cognitive Therapy (MBCT) av Antonia Sumbundu
 • UGL (Utveckling av Grupp och Ledare), Försvarshögskolan genom Ledarskap och Projekthantering
 • PE (Prolonged exposure) vid PTSD, trauma och emotionell bearbetning
 • Schematerapi modul A och B

ARBETSLIVSERFARENHET

 • Utredning och behandling inom socialtjänsten
 • Utredning och behandling inom institutionsvård dygnet runt
 • Ansvarig för drogfritt projekt inom Kriminalvården 
 • Psykosocialt arbete och psykoterapeutiskt arbete inom gymnasieskolor
 • Konsultation/handledningsuppdrag
 • Utbildning/Föreläsning främst om stress och stressreaktioner
 • Chefsstöd, chefscoachning
 • Konflikthantering, utveckling av grupper och ledare
 • Krishantering och krisstöd