Välkommen till Epiktetos!

Epiktetos är en privat psykoterapimottagning i centrala Kristianstad med specialisering på Kognitiv Beteendeterapi (KBT). Jag som driver mottagningen heter Sofia Samuelsson.
Anledningen till att man vill gå i psykoterapi varierar. Det kan handla om depression/nedstämdhet, olustkänslor, ångest eller funderingar kring hur livet har blivit eller tankar om att vilja ändra hur det ser ut idag.

Kognitiv beteendeterapi går ut på att öka förståelsen för hur olika beteenden och tankar man har påverkar ens välbefinnande och självbild. Jag arbetar oftast med korttidsterapier vilket innebär att vi brukar nå önskat mål efter 5 – 20 sessioner.
Välkommen att höra av dig på någon av följande sätt:
sofia@epiktetos.nu eller på 076-1754101

VAD ÄR KBT?
KBT är strukturerad och bygger på att man från början systematiskt undersöker konkreta situationer där du idag upplever problem. Terapin går ut på att lösa problem och att hitta problemlösningsstrategier för framtiden.

HUR BEHANDLAS EN FOBI?
I fobibehandling analyserar vi inledningsvis vilka dina rädslor är, du får gradera dem och vi tittar på vilken typ av tankar de väcker hos dig. Vi går också igenom avslappningsövningar och tittar på olika verktyg för hur hantera kroppsliga reaktioner, rädslor och ångest kopplat till fobin. 

LIDER DU AV TALÄNGSLAN?
Nervositet och rädsla att misslyckas drabbar alla som utsätter sig för utmaningar. ​Jag arbetar med en speciell metod som på kort tid ger mycket gott resultat. Kontakta mig för mer information.

Tider/priser
En session är ca 50 minuter. Hur många sessioner som behövs är individuellt, men du får en tidsuppskattning av mig någon gång mellan första och tredje besöket. Vanligen ses man en gång i veckan eller varannan vecka i början av terapin och därefter glesas sessionerna ut, men även detta är individuellt och anpassas till dina behov.

Jag är auktoriserad samarbetspartner till Euro Accident och jag samarbetar med flera försäkringsbolag. Ibland ingår det psykologisk/psykoterapeutisk hjälp i hemförsäkringen eller om du har en privat sjukförsäkring. Likaså kan din arbetsgivare ha tecknat försäkring för sina arbetstagare där det ingår krisstöd eller psykologisk behandling. Detta kan vara värt att undersöka om du är i behov av terapi.


Kontakta mig för aktuella priser avseende terapi, handledning och övriga tjänster.

Tag med legitimation till första besöket!
Kom ihåg att du måste visa legitimation vid första besöket. Enligt de föreskrifter som finns måste jag säkert kunna veta att jag får rätt personuppgifter. Jag är också skyldiga att upprätta och föra journal. Jag upplyser dig gärna mer om vad detta innebär. De uppgifter du lämnar till mig är sekretesskyddade.

Återbud
Vid återbud senare än 24 timmar innan det bokade besöket eller uteblivet besök debiteras du halva sessionskostnaden. Kan jag emellertid använda din tid till en annan klient kommer du inte att debiteras.